Aankoop

Wij bieden een volledige begeleiding voor kandidaat-kopers: vanaf het zoeken naar een geschikte eigendom tot aan het verlijden van de notariële verkoopakte. 

We gaan actief op zoek naar geschikte panden of gronden volgens de wens, budget en locatie van de kandidaat-koper.

Een objectieve beoordeling van de waarde en de kwaliteit van het pand waarvoor de kandidaat-koper interesse heeft, dit ongeacht wie het pand te koop stelt (particuliere eigenaar, notaris of collega-makelaar).

Onderhandeling op een professionele en zakelijke manier om een zo gunstig mogelijk prijs te bekomen waar zowel koper als verkoper gelukkig mee zijn.

Beoordeling en juridisch nazicht van de voorlopige verkoopovereenkomst (compromis) en begeleiding tot aan het verlijden van de notariële verkoopakte.